کلیدواژه‌ها = دلیل انگیزاننده‌‌‌‌
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد استدلال بر اساس جهت مطابقت به سود نظریه هیومی انگیزش

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 27-50

محمد حیدرپور؛ محسن جوادی؛ زهرا خزاعی