کلیدواژه‌ها = حُسن فعلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تعداد مقالات: 1
1. نقش «قصد» در ‌‌حُسن‌ و قُبح اخلاقی‌‌‌، از منظر آخوند خراسانی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 43-68

محمدصالح مازنی؛ هادی صادقی