ویژگی‌های ماهیت حریم خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

چکیده

این مقاله با اشاره به چهار تعریف از «حریم خصوصی» که در مقدمه مقاله آمده در صدد است تا نظریه‌ای جدید در باب تعریف ماهیت حریم خصوصی ارائه کند. در ابتدا، چارچوب مفهومی حریم خصوصی با استفاده از اصول تبادر‌‌، تفکیک معنای لغوی از معنای ماهوی و تبیین ویژگی‌های کلیدی ماهیت حریم خصوصی بیان شده است و در ادامه، حوزه‌های معنایی حریم خصوصی به چهار حوزه مختلف تقسیم شده و هر یک به طور مستقل توضیح داده شده است. نخستین حوزه عبارتست از حریم خصوصی هویتی‌‌، دومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی مکانی‌‌، ‏سومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی ارتباطاتی و چهارمین حوزه حریم خصوصی افعالی است و سپس تلاش شده تا یک جامع مفهومی بین این چهار حوزه پیدا کنیم. در نهایت، این تعریف بدست آمده است: حریم خصوصی بخشی از حیات یک فرد است که نوع افراد یک جامعهٔ مفروض، مایل نیستند که دیگران بدون اجازه در آن تصرف کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of the Nature of Privacy

چکیده [English]

Actions are not ethically equal, and it is particularly important to understand priorities among them in cases such as moral dilemmas‌‌. To find such priorities, it is helpful to consult religious statements in which “origins, ” “keys, ” “peaks, ” and “heads” of superior values are introduced‌‌. When we examine their instances, however, we face the question of how to reconcile these apparently inconsistent statements‌‌. To answer the question, we have deployed the descriptive-analytic.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • identities
  • places
  • communications
  • acts