تحلیل رویکرد عقلانی و اخلاقی مایکل اسلوت در تبیین ماهیت فضیلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی دانشگاه میبد

چکیده

فضیلت، در نگاه فیلسوفان اخلاق، مَنشی است که می‌‌تواند به عنوان الگوی رفتار فاعل اخلاقی ملاحظه شود. مایکل اسلوت - فیلسوف اخلاق معاصر - از منظری متفاوت به فضیلت نگریسته و تقریری جدید از فضیلت‌گرایی ارایه کرده است. او رویکردی جامع در تبیین فضیلت دارد و ضمن نقد و تعدیل رویکردهای فضیلت‌گرایانهٔ فیلسوفانی چون ارسطو، از منظر‌های گوناگون اخلاقی و عقلانی به تحلیل ماهیت فضیلت و ترابط فضایل با هم - در موقعیت‌‌های مختلف زندگی یک فاعل اخلاقی - پرداخته است. در این مقاله، پس از اشاره به تفکر اخلاقی و تقریر فاعل مبنای اسلوت از فضیلت‌گرایی، به بیان و بررسی مبانی و مؤلفه‌‌های نگاه و تقریر فضیلت‌گرایانه او پرداخته شده است. او در تحلیل، مصداق‌شناسی و رفع تعارض بین فضایل، نگاهی وجودشناسانه دارد و گسترهٔ کارکرد فضایل را در بُعد گرایشی و بینشیِ نفس قابل تفسیر می‌‌داند. در نظرگاه او فضیلت‌ «قابلیت انعطاف‌» و‌ «عقل عملی‌» دو مَنشی هستند که هم می‌‌توانند وحدت فضایل را به ثمر برساند و هم تعارض بین آنها را رفع کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Michael Slote's Rational and Moral Approach to the Explanation of the Nature of Virtue

نویسنده [English]

  • maryam sadat nabavi meybodi
Department of Islamic Education, Meybod University
چکیده [English]

Moral philosophers hold that virtue is a character trait that can be considered as a model for the moral agent’s behavior. Michael A. Slote, a contemporary moral philosopher, viewed virtue from a different perspective and presented a new account of virtue ethics. He adopted a comprehensive attitude towards explaining virtue. Criticizing and modifying the ethical conceptions of philosophers such as Aristotle, he has analyzed the nature of virtue and the relationship between virtues in the different situations from different moral and rational perspectives. In this article, after indicating Slote’s moral thoughts and his agent-based version of virtue ethics, the foundations and constituents of his account of virtue are discussed. He holds an ontological view to present the relativity of virtues, to identify them, and finally to resolve the conflicts between them. He maintains that the function of virtues can be interpreted in terms of psychological cognitive, conative, and affective aspects. In his view, the virtues of "flexibility" and "practical reason" are two qualities which can both bring about the unity of virtues and resolve the conflicts between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtue ethics
  • Michael Slote
  • virtue
  • practical reason
  • conflicts within virtues
  • unity of virtues
  • agent-based virtue ethics