تماس با ما

ارتباط با مدیر اجرایی علاوه بر ارسال پیام از این صفحه، از طریق پیام‌رسان ایتا به حساب کاربری @moralstudies نیز امکان‌پذیر است و سعی می‌شود در اولین فرصت ممکن پاسخ داده شود.

نشانی مجلّه: قم-  بلوار 15 خرداد– خیابان شهید نظری ثابت- شهرک جهاد- پژوهشگاه قرآن و حدیث- طبقه اول- دفتر نشریه اخلاق پژوهی

 تلفن 02537176542

سامانه http://ethics.riqh.ir

پیام نگار E-mail: ethics@riqh.ac.ir


CAPTCHA Image