کلیدواژه‌ها = سوژه استعلایی
فضیلت، عدالت و قانون طبیعی از نگاه السدیر مک‌اینتایر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-145

مریم لاریجانی؛ عبدالله عابدی فر