نویسنده = وحید پاشایی
تعداد مقالات: 1
1. غایت در فلسفه اخلاق؛ منظری قرآنی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-139

وحید پاشایی