نشریه اخلاق‌پژوهی در نَود‌و‌هفتمین جلسۀ شورای اعطای مجوّزها و امتیازهای علمی، به استناد مصوّبۀ 585 شورای عالی حوزه‌های علمیه، حائز رتبۀ علمی - پژوهشی گردید.

 فصلنامه علمی- پژوهشی اخلاق‌پژوهی پذیرای آثار فاخرِِ مربوط و ناظر به حوزه‌های زیر است:

تحلیل و نقد انگاره‌ها و نظریه‌های فرا اخلاقی؛
 بررسی و نقدِ نظریه‌های اخلاق هنجاری؛ ­­
 تبیین و بررسی مسائل نوپدید در حوزۀ اخلاق کاربردی؛ 
▪ تبیین و تحلیل ربط و ارتباط اخلاق با دیگر حوزه‌ها و پدیده‌ها (رابطه با دین، فقه، هنر، حقوق، سیاست و...)؛
 استخراج اصول اخلاقی از  متون و منابع دینی و تبیین روشمند و عالمانۀ آموزه‌های اخلاقی اسلام؛
▪ بررسی و نقد نظریه‌ها و نوآوری‌های فیلسوفانِ اخلاق اسلامی؛
 معرفی و نقد روشمند و محققانۀ پژوهش‌های ارزنده و تاثیر‌گذار در حوزۀ اخلاق.

 * لازم است پژوهشگران محترم، پیش از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایند.


شماره جاری: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1400 

ابر واژگان