نویسنده = مالک حسینی
تقریری نو از اخلاق فضیلت: مولفه های فضیلت از دیدگاه رابرت آدامز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 49-66

مهدی غفوریان؛ مالک حسینی