نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد امام علی (ع) به اخلاق در حوزۀ سیاست و کارکرد آن در تولید قدرت نرم

دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 124-144

اشرف السادات شنایی؛ سید محمدکاظم طباطبایی