نویسنده = ���������� �������������� ����������������
عدالت اخلاقی در تفسیر المیزان و نسبت آن با عدالت افلاطونی و ارسطویی

دوره 3، شماره 9، اسفند 1399

سید حمید رضا میر عظیمی؛ افراسیاب صالحی شهرودی