نویسنده = محمدرضا بیات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ‌‌نسبت میان دین و اخلاق از دیدگاه تامس نیگل

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 74-94

محمد مهدی ستوده؛ محمدرضا بیات