کلیدواژه‌ها = اصل کنترل
نگاهی نقادانه به نظریۀ بخت اخلاقی برنارد ویلیامز

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-150

حسین عبادتی؛ محسن جاهد؛ حسین اترک