کلیدواژه‌ها = اخلاق باور
قلمرو معرفتی اخلاق تفسیر

دوره 1، شماره 3، مهر 1396، صفحه 6-26

احد فرامرز قراملکی؛ سید هدایت جلیلی؛ محمد هادی امین ناجی؛ هاجرخاتون قدمی جویباری