کلیدواژه‌ها = تعارض اخلاقی
‌چالش‌های اخلاقی وضع قانون و راهکارهای برون‌رفت از آن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 43-66

محمدمهدی چگینی؛ علیرضا آل بویه


گونه‌های بیان اولویت اخلاقی در روایات

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 58-80

حمید رضا حق شناس؛ امیر غنوی؛ محمد جواد فلاح