کلیدواژه‌ها = پارادایم پیچیدگی‌‌
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی اخلاق پیچیدگی و توسعه‌ مفهومی آن

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 69-94

کامران شاه ولی؛ سیدمنصور مرعشی؛ سیدجلال هاشمی؛ مسعود صفایی مقدم