کلیدواژه‌ها = زیستِ اخلاقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تعداد مقالات: 1
1. نقشِ فناوری در زیستِ اخلاقی شهروندان

دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 69-88

محمد سلیمی؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی