کلیدواژه‌ها = دیگرگزینی و گرایش دینی
ارزیابی ‌‌نسبت میان دین و اخلاق از دیدگاه تامس نیگل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 74-94

محمد مهدی ستوده؛ محمدرضا بیات