کلیدواژه‌ها = اعتدال در عبادت
مقایسه تطبیقی نگاه آموزه‌های دینی و عرفان اسلامی به اِفراط و اعتدال در عبادت

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 119-137

محمد میری؛ منصوره سادات خاتنی سبزواری