کلیدواژه‌ها = رمز ارز
چالش‌‌های اخلاقی رواج ارزهای رمزپایه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 119-140

سبحان نقدی پور؛ حسینعلی رحمتی