مبانی اخلاق اجتماعی در معنویت‌گرایی جدید و چالش‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

معنویت‌ جدید مدافع کسب هنجاری، معنوی و اخلاقی از درون است و خود را در مخالفت با نهاد‌های رسمی دینداری تعریف می‌کند. با توجه به این رویکرد درون‌گروانه، ممکن است معنویت‌گراییِ جدید نوعی انزواطلبی معنوی به‌حساب آید، اما می‌توان نشان داد که معنویت‌گرایانِ جدید در امور اجتماعی مشارکت فعّال دارند و خود را در همدلی، همدردی و همیاری اجتماعی پیش‌گام می‌دانند. در این مقاله بر آنیم تا مبانی ارزش‌شناختی و مُدل نظری ارتباطات اجتماعی در معنویت‌گرایان جدید را بررسی کرده و نشان دهیم که فعالیت‌ها‌‌‌‌ی نوع دوستانۀ این جریان، برای اخلاقی خوانده شدن، با چه چالش‌هایی روبه‌روست. در این مقاله با برشمردن و تحلیل چالش‌های موجود بر سر اخلاقی خواندن تعاملات اجتماعی در معنویت‌گرایی جدید - با تأکید بر نسبی‌گرایی و خودگروی اخلاقی - در صدد بوده‌ایم تا زمینۀ پاسخ به این پرسش‌ را فراهم آوریم که آیا فعالیت‌ها‌‌‌‌ی خیرخواهانۀ معنویت‌گرایان جدید را می‌توان به‌مثابه امری اخلاقی نگریست و آیا معنویت‌گرایی جدید می‌تواند در گسترش اخلاق اجتماعی نقش ایفا کند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Social Ethics in New Spirituality and Its Challenges

نویسنده [English]

  • ahnad shakernejad
چکیده [English]

New Spirituality is known for its opposition to official institutions of religion and its defense of acquiring a spiritual and moral norm from the inside. Although new spiritualism might count as a sort of spiritual isolationism, it can be shown that, despite their internalism, new spiritualists partake in social affairs, taking themselves to be pioneers in sympathy, empathy, and cooperation in the society. Given this social contribution, the present paper seeks to examine axiological foundations and the model of social communications adopted by new spiritualists in order to show that challenges arise for their philanthropist and altruistic activities to be called moral. In elaborating the challenges, I have mostly drawn upon issues regarding moral relativism and moral egoism in moral philosophy. Thus, this paper will seek to consider these challenges in order to see whether altruistic activities of new spiritualists can rightly be deemed moral. Does new spiritualism lead to the spread of social ethics, despite being collective? This paper only aims to demonstrate challenges for the morality of social interactions in new spiritualism, paving the path for an answer to the above questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New spirituality
  • moral relativism
  • postmodern ethics
  • moral egoism