مبادی اخلاقی بعثت؛ پیش‌فرض‌های اخلاقی پذیرشِ دعوت پیامبر اکرم (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرپرست گروه فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در این مقاله، به تبیین و بررسی مبادی اخلاقی در آغاز اسلام پرداخته شده است. در این جستار تبیین شده است که از علل مهم پذیرفته ‌شدن اسلام از سوی جامعه عرب پیش از اسلام، افزون بر حسن خُلق پیامبر (ص) نهادینه بودن برخی ارزش‌ها و اصول اخلاقی در بین ساکنان جزیره العرب بوده است. برای درک دقیق‌تر آنچه در دورهٔ بعثت پیامبر اکرم  (ص) ‌به لحاظ عمومی رخ ‌داده است، بازشناسی عنصر «دعوت» ضرورت دارد. بررسی عنصر «دعوت» ما را به رابطهٔ معرفت‌شناختی دین اسلام و برخی از اصول اخلاقی رهنمون شده است. ادعای ما در این مقاله این است که تحقّق بعثت پیامبر اکرم (ص)، یعنی پذیرش دعوت آن حضرت از سوی مردم، بدون وجود باورهای پایه اخلاقی مردم ممکن نبوده است و برای پذیرش اسلام از سوی مردم، باورمند بودن آنها به اصول اخلاقی ضرورت داشته است. در این مقاله با تمسک به شواهد تاریخی و با استفاده از تحلیل مفاهیم اخلاقی این نتیجه اثبات شده که سه اصل «وفاداری»، «صداقت» و «خیرخواهی» در نهاد مخاطبان وحی در عصر نزول، از پیش از اسلام نهادینه بوده و بر همین اساس دعوت پیامبر (ص) از سوی مردم پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moral Principles before the Prophet’s Mission; Moral Prerequisites for Accepting the Prophet’s Invitation

نویسنده [English]

  • Ali Mahjour
چکیده [English]

 Exploring the moral principles in the early Islamic era, this paper seeks to explain
that Pre-Islamic Arabs’ acceptance of Islam was gained by, in addition to the
Prophet’s good character, some moral values and principles institutionalized in
the inhabitants of the Arabian Peninsula. To understand better what was going on
in the early period of Islam, it would be necessary to recognize the element of
“invitation”. Its assessment can lead us to realize the epistemological relation
between Islam and some moral principles. In this paper, I claim that it was not
possible for people to accept the Prophet’s invitation if there had not been certain
moral beliefs, and to accept Islam they needed to believe in some moral
principles. Appealing to historical cases and analyzing moral concepts, I attempt
to show that principles such as “loyalty”, “honesty”, and “benevolence” were
generally accepted by the audience of divine revelation before Islam and it was
on the basis of these values that the Prophet successfully managed to invite
people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Prophet’s mission
  • moral principles
  • loyalty
  • benevolence
  • moral intuition
  • moral prerequisites for accepting Islam