تحلیل کُد اخلاقی محبّت در بودیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

2 عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

چکیده

«محبّت» یکی از مهم‌ترین مقامات معنوی چهارگانه بودیسم است که در این نوشتار و به روش کتابخانه‌ای، تحت عنوان «کُد اخلاقی محبّت» مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است. محبّت، آموزه‌ای است که از ابتدای روشن‌شدگی بودا در رفتارش دیده می‌شود. مراد از آن، محبّتی جهان‌شمول و بدون چشم‌داشت است. محبّت به خدا در آن مطرح نیست و محبّت به خود از طریق محبّت به دیگران و کسب نجاتْ قابل تصور است، اما محبّت به دیگر موجوداتْ امری لازم است. مشوّق‌های آن رسیدن به نیروانا، آرامش درونی و رهایی از رنج و مهم‌ترین ضمانت اجرایی آن عدم این موارد است، از آنجا که اخلاق بودایی نسبی‌گراست از این‌رو، این قاعده ممکن است در شرایطی متزلزل‌ شود، پس در چنین شرایطی - به‌رغم قابلیت تعلیم - عمومیت، شمولیت و کلیت ندارد. چالش‌های آن عدم تعادل، خشم، بدخواهی، خودخواهی، محبّت احساسی، محال بودن و دشوار شدن زندگی عادی و راهکارهای کسب آن، عمل به راه میانه، کسب مقامات معنوی و صبر مستمر است. به نظر می‌رسد به سبب تعریف خاص از محبّت در این آیین، عملاً پایبندی به این قاعده برای اکثریت افراد مُحال بوده و سهولت در دستیابی ندارد و از همین‌رو، برای عامل اخلاقی نوعی ناامیدی نسبت به نجات در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Ethical Code of Love in Buddhism

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ahmadi 1
  • Seyed Akbar Hosseini Ghalee Bahman 2
1 Imam Khomeini Educational and Research Institute
2 Faculty member of Imam Khomeini Educational and Research Institute of Qom
چکیده [English]

 The common currency is changing into a new form called “crypto-currency”. The
government and bank systems have no access to this kind of money, and
everyone can extract and exchange it in cyberspace. Although the modern
technology of crypto-currency provides opportunities, it nevertheless creates
challenges for nations. If these challenges are overcome, then this technology can
turn into a lucky chance. In view of the growing use of crypto-currency, ethicists
need to carefully identify its nature and moral positive function and clarify its
moral challenges. While this study introduces the subject of crypto-currency, and
examines its moral functions such as moderation, equality, justice, common
goods, and the supplement of people’s needs, it considers some moral challenges
like providing the ground for moral vices, damaging the environment, threatening
the security of users and the country. Finally certain solutions and suggestions are
put forward to reduce these challenges and to turn them into chances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • ethics of information technology
  • moral challenges
  • double functions
  • crypto-currency