نویسنده = سید اکبر حسینی قلعه بهمن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کُد اخلاقی محبّت در بودیسم

دوره 5، شماره 1، بهار 1401، صفحه 101-124

مهدی احمدی؛ سید اکبر حسینی قلعه بهمن


2. تحلیل کُد اخلاقیِ «محبّت» در آئین کاتولیک

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 92-110

سید اکبر حسینی قلعه بهمن