نویسنده = سید اکبر حسینی قلعه بهمن
تحلیل کُد اخلاقی محبّت در بودیسم

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-124

مهدی احمدی؛ سید اکبر حسینی قلعه بهمن


تحلیل کُد اخلاقیِ «محبّت» در آئین کاتولیک

دوره 1، شماره 3، مهر 1396، صفحه 92-110

سید اکبر حسینی قلعه بهمن