نویسنده = امیر دیوانی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین انتقال از جهان اول اخلاق به جهان دوم آن

دوره 3، شماره 7، تابستان 1399، صفحه 5-24

امیر دیوانی


2. قانون اراده در سلوک صدیقین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 7-25

امیر دیوانی