نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تنگناهای اخلاقی و امکان رواییِ آن در حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1400، صفحه 95-118

امیر مرادی؛ ناصر قاسمی


2. تحلیل دروغ مصلحت‌آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزۀ حقوق کیفری

دوره 3، شماره 7، تابستان 1399، صفحه 89-112

امیر مرادی؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا