کلیدواژه‌ها = اثر قصد جاهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نقش «قصد» در ‌‌حُسن‌ و قُبح اخلاقی‌‌‌، از منظر آخوند خراسانی

دوره 3، شماره 8، آذر 1399، صفحه 43-68

محمدصالح مازنی؛ هادی صادقی