تحلیل نقش «دلسوزی» هدایتگر اخلاق در متقاعدسازی مخاطب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دورهٔ دکتری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدایتگر یا راهنمای اخلاق‌‌، کسی است که دیگران را به انجام کار خوب / درست و ترک کار بد‌ ‌/‌ نادرست راهنمایی می‌کند. هدف پژوهش حاضر‌‌، تحلیل نقش شفقت و دلسوزی به مثابه منش و رفتار هدایتگر اخلاق در متقاعدسازی مخاطب است. روش پژوهش از نوع تحلیل داده‌بنیاد و تحلیل منطقی است. جامعهٔ آماری‌‌، دانشجویان کلاس معارف‌‌، متربیان و مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر هستند و نمونهٔ تحقیق شامل 55 نفر از آنها ـ به صورت هدفمند ـ است. از کُدگذاری و تحلیل منطقی داده‌ها، این نتایج بدست آمد که دلسوزی هدایتگر با پنج گونه رفتار متمایز می‌شود و از دو مسیر مرکزی و پیرامونی‌‌، به متقاعدسازی مخاطب می‌انجامد؛ مسیر مرکزی‌‌، با نشانگری اهمیت بالای پیام و آگاهی‌بخشی به مخاطب نسبت به ناگواری وضعیتش‌‌، توجه او را به محتوای پیام معطوف می‌کند. مسیر پیرامونی با ایجاد احساس مثبت مخاطب نسبت به خود‌‌، ایجاد احساس محبوبیت نسبت به هدایتگر و قابل اعتماد بودن وی‌‌، برانگیختن حس جبران لطف‌‌، توجه مخاطب را به شخص پیام‌فرست معطوف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of “Compassion” as the Guide to Morality in Persuading the Audience

نویسندگان [English]

  • Mariyih Siyyidqurayshi 1
  • abdollah emadi 2
چکیده [English]

A moral guide is someone who instructs others to do good/right things and abandon bad/wrong things. The present research aims at providing an analysis of compassion as a guiding character which convinces the audience. The method of the research is analysis of data and logical analysis. The statistical population consists of students of Islamic doctrines and audiences of enjoining the right and forbidding the wrong. The sample consists of 55 people purposefully selected. Coding and logical analysis of the data show that compassion is distinguished by five behaviors, leading to the persuasion of the audience in central and peripheral ways. The central way points to the great importance of the message and informs the audience of his undesirable condition, directing his attention to the content of the message. The peripheral way gives the audience a good sense of himself, creates a pleasant feeling toward the guide and trust in him, and encourages a sense of compensation, thus directing the audience's attention to the person who sends the message.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide
  • moral guide
  • moral character
  • compassion
  • persuasion