نقش صلاحیت‌های هوش هیجانی در اخلاق حرفه‌ای مدرّسان با تأکید بر الگوی ترکیبی دانیل گلمن‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

3 مدیر گروه اخلاق پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

یکی از راهکارهای مناسب مواجهۀ معلمان و مدرّسان با چالش‌های گوناگون اخلاقی، افزایش صلاحیت‌های هوش هیجانی است که سبب ارتقا و افزایش عملکرد مدرّسان در محیط آموزشی و تنظیم رفتار اخلاقیِ درون‌فردی و ارتباط بینِ‌فردی با فراگیران می‌شود. پژوهش حاضر، به روش تحلیلی، صلاحیت‌های هوش هیجانی در حوزۀ اخلاق حرفه‌ای مدرّسان را بررسی می‌کند و با توجه به تحلیل الگوی ترکیبی «گلمن» و همچنین تأکید بر عملکرد مدرّسین، به روش موازنۀ متفکرانه به ارائۀ راهکار می‌پردازد. نتایج این پژوهش ، حاکی از این است که صلاحیت‌های هوش هیجانی و ارتقای آنها با افزایش هوش هیجانی مدرّسان، همگرایی و، بلکه رابطه‌ای مستقیم دارد و با افزایش ابعاد این هوش، و ارائۀ راهکارهای مناسب، می‌توان هوش هیجانی را در میان معلمان بهبود بخشید. در نتیجه، شناخت مدرّسان از احساسات و هیجانات خود (درون فردی= خودآگاهی) و متعلّمان، همکاران علمی و فرهنگی و دیگر اقشار جامعه (بینِ‌فردی)، از نگاه اخلاقی و روانی بیشترین تأثیر را بر مخاطب می‌گذارد و به بهبود عملکرد حرفه‌‌ای آنها می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of emotional intelligence competencies in teachers' applied ethics from Gelman's point of view

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Sadeghi 1
  • Mohamad Tagi Sobhany Niya 2
  • Mohamad Tagi Eslami 3
1 Lecturer at Quran and Hadith University
2 Assistant Professor of Quran and Hadith University
3 Director of the Ethics Department of the Institute of Ethics and Spirituality of the Institute of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

In teaching ethics, it is highly emphasized that teachers and instructors control and manage their feelings and emotions and pay attention to their feelings and emotions in their relations with teachers and learners in the educational environment and outside. But in this regard, there are many moral challenges facing teachers. One of the appropriate solutions to face various ethical challenges in this regard and increase the quality and effectiveness of education is to increase the emotional intelligence competencies of teachers and educators, which increases their performance in the educational environment and regulates interpersonal ethical behavior and interpersonal communication. It happens with learners. The present study analytically examines the competencies of emotional intelligence in the teaching profession. And according to the analysis of the combined model "Gelman" and its application in the teaching profession, it is led to the conclusion that the competencies of emotional intelligence and their promotion with increasing emotional intelligence of teachers, has a kind of convergence and direct relationship. In a way that by increasing the dimensions of this intelligence, emotional intelligence among teachers can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Teaching ethics"
  • "Applied ethics"
  • "Professional ethics"
  • "Emotional competencies"
  • "Emotional Intelligencel"
  • "Gelman hybrid model"