دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

2. قلمرو معرفتی اخلاق تفسیر

صفحه 6-26

احد فرامرز قراملکی؛ سید هدایت جلیلی؛ محمد هادی امین ناجی؛ هاجرخاتون قدمی جویباری


5. وجودشناسی دلایلِ انگیزشی عمل

صفحه 69-90

سید محسن اسلامی؛ محمد سعیدی‌مهر