نویسنده = امیر غنوی
گونه‌های بیان اولویت اخلاقی در روایات

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 58-80

حمید رضا حق شناس؛ امیر غنوی؛ محمد جواد فلاح