راهنمای نویسندگان

راهنماى تنظیم و ارسال مقالات  

 • فایل word مقاله از طریق سامانۀ ارسال مقالات، به نشانی http://ethics.riqh.ir  ارسال شود.
 • تنها مقالاتی قابل بررسی‌اند که پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نشده و هم‌زمان به دیگر مجلات و یا نشریه‌ها فرستاده نشده باشند و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. بدیهی است پس از پذیرش مقاله، حق چاپ مقاله برای مجله محفوظ است.
 • پس از ثبتِ نام در سامانه و ارسال و ارزیابی اولیه مقاله، بخشی از هزینۀ ارزیابی (دویست هزار تومان) و در صورت پذیرشِ نهایی، بخشی از هزینه‌های مربوط به ویرایش، صفحه‌آرایی، ترجمه چکیده، چاپ و انتشار مقاله (هفتصد هزار تومان) از نویسندگان محترم دریافت خواهد شد.
 • هزینه های مربوطه؛ به حساب جاری بانک ملی 0109552928003 شماره شبا: IR820170000000109552928003 به نام «پژوهشگاه قرآن وحدیث» واریز و تصویر رسید پرداختی از طریق سامانه نشریه بارگزاری و ثبت گردد. (نشریه در قبال هرگونه پرداخت هزینه قبل از بررسی اولیه توسط سردبیر هیچ تعهدی ندارد)
 • صرفاً نام نویسنده/های که در مرحلۀ ابتدایی پذیرش به عنوان نویسنده/های مقاله ذکر شدند، در مرحله گواهی پذیرش و چاپ درج می‌شود. نام و ترتیب نویسندگان - پس از پذیرش مقالات - قابل تغییر نیست
 • تعداد کلمات مقاله، بیشتر از 8000 کلمه نباشد؛ مقالات با تعداد کلمات بیشتر، بنا به صلاحدید هیئت تحریریه، تلخیص خواهند شد.
 • در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، لازم است تا نویسندۀ اصلی با درج عنوان «نویسندۀ مسئول» روبروی نام نویسنده مشخص شود.
 • ایمیل سازمانی و ارسال حکم کارگزینی اعضای هیئت علمی - برای درج رتبۀ علمی نویسندگان مقالات پذیرفته شده - ضروری است.
 • لازم است نویسندگان محترم، مقالۀ خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه‌یابی کنند و گواهی اصالت متن را با نام فایل «کپی‌رایت» بارگذاری نمایند تا در فرایند ارزیابی قرار بگیرد؛

 • نام‌ها و اصطلاحات مهجور به‌کار رفته در متن، در کنار نام یا مفهوم مربوطه در پانوشت (footnote)، درج شود و تلفظ نام‌ها و مفاهیم ناآشنا با استفاده از آوانگاری (الفبای صوتی) آورده شود.
 • چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، (حداقل 180، حداکثر 200 کلمه)، به‌همراه کلیدواژه‌ها (حداقل ۵ واژه) تنظیم و پیوست شود.

 

 

شیوه استناد دهی و تنظیم کتابنامه

 • در درج استنادها و ارجاعات از شیوۀ  درون‌متنی پیروی شود. برای مثال: 
    در منبع فارسی: (طباطبایی، 1382، ج 2، ص 95-97)    │    منبع لاتین: (MacIntyre, 1966, vol. 2, p. 219).
 • چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با درج حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. برای مثال: (طباطبایی، 1383الف، 193).
 • ارجاع و استناد در پانوشت‌ها، همانند متن مقاله به شیوه درون‌‌متنی خواهد بود.

 فهرست الفبایی منابع و مآخذ (کتاب‌نامه) به شیوه‌ای دقیق و کامل در پایان مقاله و به‌صورت زیر ارائه شود:

 • · کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، نام کتاب. شمارۀ جلد. (ترجمه/ تصحیح: نام مترجم )، محل انتشار: نام ناشر.
 • · مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه به همراه درج دورۀ انتشار: فصلنامه/ماهنامه/هفته‌نامه»، دورۀ نشریه،‌ شمارۀ نشریه.
 • · مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرة‌المعارف‌ها:نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. در. نام نویسنده.  نام کتاب، شمارۀ جلد، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر.
 • مقاله برخط/ اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال نشر) .عنوان مقاله. نام نشریه، دوره، شماره، صفحه آغاز مقاله - صفحه پایان مقاله. بازیابی‌شده در تاریخ (روز/ ماه /سال)، از آدرس اینترنتی .... .

نمونه شیوه درج منابع: 

کتب:

ابن عربی‌‌، محی الدین. (1423ق/2002م). الفتوحات المکیه‌‌، (ج ۴). بیروت: دارالفکر.

ارسطو. (1385). اخلاق نیکوماخوس. (ترجمه: محمدحسن لطفی‌‌). (چاپ دوم‌‌). تهران: نشر طرح نو.

شیرازی‌‌‌‌، محمدبن ابراهیم (ملاصدرا). (1390). الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة. قم: طلیعه النور.

مجلسی‌‌‌‌، محمدباقر (علامه مجلسی). (1403ق) . بحار الانوار.(الطبعة الثانیه). بیروت: داراحیاءالتراث العربی.

Aristotle. (1999). Nicomachean Ethics (2nd ed.; T. Irwin, Trans.) Indianapolis, Ind: Hackett Publishing Company, Inc.

Harman, G. (2000). Moral Philosophy and Linguistics. in Explaining Value and Other Essays in G. Harman (Ed.), Moral Philosophy, (pp. 165-176). Oxford: Oxford University Press.

مقالات

شهریاری، حمید. (۱۳۹۸). نقد و بررسی چهار تعریف حریم خصوصی از منظر فلسفۀ اخلاق در غرب. فصلنامه پژوهش‌های فلسفی۔کلامی. ۲۱ (82)،  ۱۲۸-۱۰۳.  doi: 10.22091/jptr.2019.4639.2178

Irwin, T. H. (1994). Happiness, Virtue, and Morality. Ethics. 105 (1), 153-177. doi:10.1086/293682.

Holt, J., & Long, T. (1999). Moral guidance, moral philosophy, and moral issues in practice. Nurse Education Today, 19(3), 246–249. doi: 10.1016/s0260-6917(99)80010-0

نکته:

 • در کل متن و به هنگام استناددهی، در صورتی که نام نویسندگان مشابه است، نام کامل درج شود. برای مثال، فخر رازی، قطب‌الدین رازی
 • شماره صفحات و جلد منابع در تمام متن به شکل دقیق و کامل ذکر شوند به ویژه در ارجاع به نشریات.
 • تنها منابعی که در متن مقاله به ‌آن‌ها ارجاع داده شده اند در فهرست منابع درج شوند.
 • در ارجاع به منابعی که شناسۀ تفصیلی آنها - در فهرست منابع -  به انگلیسی، درج شده است، نام نویسنده و شناسه آثار به انگلیسی درج شود (Williams, 1961, pp. 23-34)       (ویلیامز، 1961: 23-34)
 •  از نقلِ قول‌های مستقیمِ غیرِ ضروری، مطوّل و  مکرّر پرهیز شود.
 • نقل قول‌های مستقیم، با تورفتگی (به اندازه دو سانتیمتر) از سمت راست، از متن اصلی متمایز شوند.
 • در  کتابنامه/فهرست منابع، نام نویسندگان به صورت کامل درج شود  Kant, I   /   Kant, Immanuel 
 •  از درج پانوشت‌های توضیحیِ طولانی و یا بی‌ارتباط با متن پرهیز شود.
 • در تمام متن و به ویژه در نقل‌قول‌ها، نقطه پایان جمله پس از پرانتز استناددهی درج شود .«…» (…).
 • باید در متن فارسی تنها از گیومه فارسی «….» استفاده شود، نه گیومه انگلیسی "…"
 • شیوۀ استناد به آیه‌های قرآن کریم، این‌گونه باشد: (سورهٔ یوسف، آیۀ 23).    یوسف/23
 • به‌جای  تعابیری چون: « نگاه کنید به/ بنگرید به /رک:/ ر.ک: »، همواره،  «نک:» درج می‌شود.
 • باید اعداد/شماره صفحات به صورت کامل درج شوند:  ص234-237 )        ص5-  234)
 • باید ترجمۀ دقیق آیه‌های کریمۀ قرآن و احادیثِ شریفه، به‌دنبال آیه و پس از نقطه‌ویرگول (؛) درج ‌شود.
 • برای درج واژه‌های احترام (علیه‌السلام، صلّی‌اللّه و ….)  تنها از کوته‌نوشت‌های (ع)، (ص) استفاده شود.
 • از شماره‌گذاری‌های اتوماتیک در متن پرهیز شود. تمام شماره‌ها به‌صورت دستی درج شوند و پس از شماره‌ها نقطه درج شود، نه خطِّ تیره. مانند:  1.  2. 3.      

چارچوب قواعد بهره گیری از هوش مصنوعی در پژوهش

 • استفاده از هوش مصنوعی صرفاً برای بهبود خوانایی متن یا ویرایش مجاز است. مواردی مانند تولید خلاصه یا چکیده، جست و جو و فیش برداری و آوردن نظریه های دیگران درمتن با دادن ارجاع ، تحلیل داده ها با نظارت و مسئولیت پذیری پژوهشگر، تولید تصاویر، نمودار، جدول از این جمله هستند.
 • استفاده و بهره گیری از هوش منصوعی در موارد زیر غیرمجاز است:
   • تولید متن اصلی مقاله یا کل مقاله
   • تحلیل داده ها بدون نظارت پژوهشگر
   • به عنوان نویسنده یا نویسنده همکار
   • عدم ارجاع دهی یا عدم بیان استفاده در مقاله
  •  
 • الزامات بهره گیری از هوش مصنوعی در پژوهش:
   • مسئولیت پذیری:پذیرش مسئولیت کامل صحت مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی.
   • شفافیت : اعلام استفاده از نوع ابزار، نام آن و میزان استفاده از هوش مصنوعی در قسمت روش.
   • اعتبار سنجی : بررسی و اعتبارسنجی مطالب تولید شده.
   •  عدم سوءاستفاده : جلوگیری از ایجاد داده جعلی یا دستکاری نتایج.
   • رعایت حقوق مالکیت فکری : بیان منابع و رعایت حقوق دیگران در استفاده از دستاوردهای آن ها .
   • مراقبت از سوگیری : توجه به احتمال دور کردن هوش مصنوعی از حقیقت به دلیل برخی الزامات آن.