اخبار و اعلانات

تمدید رتبه علمی پژوهشی فصلنامه اخلاق پژوهی

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه با توجه به نظر ارزیابان و مصوبه کمیسیون نشریات علمی حوزوی با تمدید رتبه علمی پژوهشی (رتبه ب) نشریه فصلنامه اخلاق پژوهی موافقت کردبر اساس گزارش معاونت پژوهش حوزه های علمیه ، دبیرخانه شورای اعطا ،این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود و صاحب امتیاز آن پژوهشگاه قرآن و حدیث و مدیر مسئول و سردبیر آن آقای هادی صادقی می باشد.

مطالعه بیشتر

کسب مجوز رتبه علمی ـ پژوهشی«فصلنامه اخلاق پژوهی»

«فصلنامه اخلاق پژوهی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث موفق به کسب رتبه "علمی ـ پژوهشی" از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه شد.

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله از سوی فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی

فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی پذیرای آثار فاخر پژوهشگران فرهیخته حوزوی و دانشگاهی است. علاقه مندان می توانند در موضوعات و محورهایی همچون: «تحلیل و نقد انگاره ها و نظریه های فرااخلاقی»، «بررسی و نقد نظریه های اخلاق هنجاری»، «تبیین و بررسی مسائل نوپدید در حوزه اخلاق کاربردی»، «تبیین و تحلیل ربط و ارتباط اخلاق با دیگر حوزه ها و پدیده ها (رابطه اخلاق با دین، هنر، فقه، حقوق، سیاست، روانشناسی و ...)»، «استخراج اصول اخلاقی از متون و منابع دینی و تبیین روشمند و عالمانه آموزه های اخلاقی اسلام»، «بررسی و نقد نظریه ها و نوآوری های فیلسوفان ...

مطالعه بیشتر