کلیدواژه‌ها = اخلاق کاربردی‌‌
تحلیل دروغ مصلحت‌آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزۀ حقوق کیفری

دوره 3، شماره 7، شهریور 1399، صفحه 89-112

امیر مرادی؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا


بررسی انتقادی استدلالِ ذات نوعی فرانسیس بکویث

دوره 2، شماره 4، آذر 1398، صفحه 6-24

سارا اصل مرز؛ علیرضا آل بویه؛ فاطمه جمشیدی