کلیدواژه‌ها = دستور موقت‌‌
بررسی تحلیلی اخلاق پیچیدگی و توسعه‌ مفهومی آن

دوره 3، شماره 6، خرداد 1399، صفحه 69-94

کامران شاه ولی؛ سیدمنصور مرعشی؛ سیدجلال هاشمی؛ مسعود صفایی مقدم