رویکرد امام علی (ع) به اخلاق در حوزۀ سیاست و کارکرد آن در تولید قدرت نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم

2 دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

قدرت ‌نرم، برآیندی‌ از چهرهٔ مثبت و لطیف قدرت است که در آن جلوهٔ مثبتی از سیاست‌ها ارائه می‌شود؛ به‌طوری که مردم بدون هیچ اجبار و اِکراهی، اهداف حکومت را محقّق سازند. یکی از منابع مهم تولید قدرت ‌نرم، رعایت اخلاق در حوزهٔ سیاست است. در این مقاله ـ به روش اِسنادی و با رویکرد توصیفی۔ تحلیلی ـ به بررسی رویکرد امام علی (ع) به اخلاق در حوزهٔ سیاست و کارکرد آن در تولید قدرت نرم، پرداخته شده است‌‌. نتیجهٔ پژوهش، مشخص می‌سازد که امام علی (ع) به شدّت و سرسختانه به رعایت ارزش‌های اخلاقی پایبند بوده‌اند و رویکرد آن‌ حضرت به اخلاق در حوزهٔ سیاست، بر پایهٔ چهار اصل ـ «اصالت اخلاق و عدم استفاده ابزاری از آن»، «ثبات ارزش‌های اخلاقی و انعطاف‌ناپذیری آن حتی در حادترین شرایط سیاسی»، «کنترل و مهار قدرت توسط اخلاق» و «همبستگی و پیوستگی اخلاق و سیاست» ـ استوار است. این رویکرد، سبب نهادینه شدن ارزش‌های اخلاقی در جامعه شده و مانع بروز فساد در مراکز تجمیع قدرت و سیاست خواهد بود و به همین دلیل، کارآیی و کارآمدی بالایی در تولید قدرتِ ‌نرم دارد. شناخت رویکرد علوی به اخلاق، اشکالات نظریهٔ قدرت ‌نرم ـ همچون نگاه ابزاری و سودگرایانه به اخلاق، نسبی و سلیقه‌ای بودن ارزش‌ها، و جدایی اخلاق از سیاست ـ را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Amir al-Mu’minin’s Moral Approach to Politics and its Function in Engendering Soft Power

نویسندگان [English]

  • ASHRAF SADAT SHANAIE 1
  • seied mohamad hosein tabatabaie 2
چکیده [English]

Soft power is resultant from the positive and fine face of power, in which policies are positively manifested such that people realize a government’s goals without compulsion. One significant source of engendering soft power is observance of morality in politics. In this paper, we deploy a document-based method with a descriptive-analytic approach to consider Amir al-Mu’minin’s approach to morality in politics and its function in engendering soft power. According to this research, Amir al-Mu’minin was strictly committed to moral values, and his approach to morality rests on four principles: “moralism and non-instrumental attitude toward morality,” “constancy and inflexibility of moral values even in the most challenging political circumstances,” “control of power with morality,” and “correlation and connection between morality and politics.” This approach leads to the establishment of moral values in the society and prevents the corruption of the centers of power and politics. Therefore, it is highly efficient in engendering soft power. A rediscovery of Imam ‘Ali’s approach to morality reveals the problems of soft power theory, such as instrumental and utilitarian view of morality, values being relative and matters of taste, and the separation between morality and politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ethics
  • function of morality
  • soft power
  • politics and ethics
  • Imam ‘Ali’s approach to morality.Keywords