استلزامات اخلاق در عرصة اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم ع

چکیده

ارزش‌های اخلاقی یکی از مهم‌ترین عناصری هستند که اصلاح اجتماعی متقوّم به آنهاست، اما از آنجا که ادبیات اخلاقی ما غالباً رویکرد فردی دارد، بازخوانی اخلاقیات اسلامی در افق اجتماعی و تمدنی ضرورت دارد . نگارنده جداانگاری اخلاق و سیاست را مردود می‌داند و دوگانه‌انگاری ماکس وِبِر را به تفصیل مورد نقد قرار داده و اذعان دارد که مبانی، اصول و آموزه‌های اخلاقی مربوط به دو حوزۀ فردی و اجتماعی در یک نظام اخلاقی واحد سامان می‌یابد . در عین حال، معتقد است که عرصۀ اجتماعی اخلاق، اقتضائات خاصی دارد و با لوازم ویژه‌ای همراه خواهد بود که از دریچۀ نگاه فردی قابل مشاهده نیست و مستلزم نگاه کلان اجتماعی است . از این‌رو، در این جستار، اخلاق اجتماعی را از چهار جهت: 1) موضوع؛ 2) غایت؛ 3) منبع؛ ۴) نوع الزام، با اخلاق فردی مقایسه کرده و سعی کرده است ممیّزات آن را برشمارد و از این طریق ضرورت بازخوانی آموزه‌های اخلاقی اسلام در افق اجتماعی و استلزامات آن را آشکار سازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Requirements in the Social Realm

نویسنده [English]

  • Hosein Tavassoli
Faculty member of baqiral-olum university
چکیده [English]

Moral values are among the most significant elements that constitute social improvement; but since our moral literature often has taken an individualist attitude, it would be necessary to reconsider the Islamic moral works in light of society and civilization . Criticizing in detail and denying Max Weber’s claim that politics and ethics are separable, the author acknowledges that moral foundations, principles, and teachings concerning the individual and social spheres may be organized in a single ethical system . The author also maintains that the social sphere of ethics has special requirements and demands which cannot be seen from a personal perspective and call for a more general social outlook . Thus this essay seeks to compare and contrast social ethics with individual ethics in terms of subject matter, end, source, and the type of obligation, and thereby makes clear the requisite for reconsidering the Islamic moral teachings in light of social understanding and its consequences .

کلیدواژه‌ها [English]

  • social ethics
  • ethics and politics
  • civil ethics
  • differences between social ethics and individual ethics
  • Max Weber