نسبت مفهومی ‌امرِ اخلاقی و ‌امرِ حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه

چکیده

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی‌ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفۀ حقوق، حول آن رخ می‌دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض‌اند، لیکن بن‌مایه‌ای جز خلط مفهومی ندارند . از این‌رو، در این تحقیق، بی‌ آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطهٔ سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - ‌امر حقوقی و ‌امر اخلاقی به واسطهٔ چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز‌اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود‌آئینی در برابر دگر‌آئینی .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Connection between the Moral and the Legal

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • ALIIMOHAMMAD FALAHZADE 2
  • ALIREZA SKANDARI 3
2 .
3 .
چکیده [English]

Law and morality and their relations involve classical but dynamic themes which have been always seriously debated and disputed in philosophy of law . Although a large number of these debates seem to be contradictory, the contradiction between them nonetheless has its origin in conceptual confusion . Thus this study aims to draw a functional distinction between law and morality without being concerned with theoretical controversies . This has at least two advantages: first, theoretical discussions would come under conceptual strict scrutiny, and second, one can avoid the fallacy of the level of analysis . The legal and the moral are distinguishable in this article by means of conceptual analysis which makes use of four opposite pairs: value versus obligation, institution versus person, persuasion and compulsion, and finally autonomy versus heteronomy .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The moral
  • the legal
  • relation between law and morality
  • value
  • obligation
  • person
  • persuasion