تقریری ویژه از قاعدۀ فردی کردن واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری با توجه به انگارۀ بخت اخلاقی در قسم پیشارفتار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران - دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قاعدۀ «فردی کردن واکنش‌ها» هم اکنون به قاعده‌ای معمول و پذیرفته‌شده در نظام‌های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده، اما همچنان خالی از ایراد نیست. مقالۀ حاضر با توجه به این دغدغه‌ها در صدد بیان تقریری ویژه از این قاعده با مروری بر مسئلۀ «بخت اخلاقی» است. بخت اخلاقی، مسئله‌ای است که ارزیابی‌های اخلاقی ما را به چالش می‌کشد. اصل ایراد آن است که وقتی ما بر رفتاری کنترل نداریم، چگونه به خاطر آن سرزنش‌ می‌شویم. یکی از پاسخ‌هایی که در بخت پیشارفتار در سخنان پژوهشگران مغفول مانده، توجه به دیدگاه سازگارگرایی و از آن مهم‌تر مسئلۀ «ضعف اراده» است. ضعف اراده با تبیینی که از آن ارائه‌ می‌شود، توجیه‌کنندۀ تفاوت در ارزیابی اخلاقی است. همین توجیه و البته با ادبیات خاص حقوقی،‌ می‌تواند تبیینی نوین و قدرت‌مند برای توجیه قاعده فردی کردن واکنش‌ها در نظام عدالت کیفری تلقی شود.  در این مقاله و  با تکیه به شیوه کتابخانه‌ای و با روش تحلیلی، نشان داده شده که دیدگاه سازگارگرایی توجیه‌کنندۀ اصل تحمیل مجازات است؛ آنگاه پس از فراغ از توجیه اصل توجیه مجازات، توجه به مسئله ضعف اراده می‌تواند بسترساز پذیرش تفاوت در واکنش‌ها تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Special Account of the Rule of Individuation of Reactions in the System of Criminal Justice with Respect to the Idea of Moral Luck in the Case of Pre-behavior

نویسندگان [English]

  • mohammad niazi 1
  • GHolamhosein Elham 2
  • Mehdi Akhavan 3
1 PHD student
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
3 Associate Professor, Department of Philosophy, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Although the rule of individuation of reactions has been worldly common and accepted in the system of criminal justice, it is still confronted with certain problems. Considering the problem of moral luck, the article seeks to provide a special account of this rule. The problem of moral luck challenges our moral assessments. The main objection is that when we do not have control over our behavior, how can we be blamed for it. One of the potential responses neglected by researchers in the pre-behavioral luck is to take into consideration the compatibilist view, and more importantly the problem of weakness of will. Weakness of will, as it will be explained later, may justify the different ways of moral assessments. This justification articulated in legal terms can offer a novel strong explanation for justifying the rule of individuation of reactions in the system of criminal justice. Relying on analytical research the present article shows that the compatibilist view can justify the principle of inflicting punishment; justifying the principle of inflicting punishment, the problem of weakness of will can lay the foundations for accepting the differences among reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral luck
  • legal luck
  • rule of individuation
  • pre-behavioral luck