ارزش ذاتی فرزندآوری از منظر اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه - دانشجو

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

فرزندآوری یکی از مؤلفه‌های مهم علم جمعیت است و از جمله موضوعاتی است که در جوامع مختلف اهمیت دارد. اکثر کشورهای جهان به نوعی در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند و با چالش‌های ناشی از آن مواجهند. این مسئله سبب می‌‌شود که کشورهای با روند نزولی رشد جمعیت، به تدریج با سالخوردگی جمعیت و چالش‌های ناشی از آن مواجه شوند. فرزندآوری از جهات مختلف فقهی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی قابل بررسی است. در ایران به مسئلۀ فرزندآوری کمتر با رویکرد اخلاقی پرداخته شده است، اما در غرب این موضوع با رویکردهای مختلف اخلاق هنجاری مانند غایت‌گرایی، وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی بررسی شده است. از این میان، وظیفه‌گرایان _ برمبنای اصل ادای وظیفه _ استدلال‌های قابل توجهی بر اخلاقی بودن فرزندآوری ارائه کرده‌اند، ازجمله استدلال از طریق ارزشِ ذاتی فرزندآوری که تقریر‌های مختلفی از آن ارائه شده است. در این مقاله به بررسی و نقد استدلال ارزشِ ذاتی فرزندآوری با تقریرهای گوناگون آن پرداخته می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intrinsic Value of Childbearing from a Moral Perspective

چکیده [English]

Childbearing may be regarded as a significant constituent of demography as well as an important issue in different societies. The population of the majority of countries in the world is not balanced, and these countries are faced with challenges which such imbalance creates. This will lead countries with a decreasing trend of population growth to encounter the problem of population aging and difficulties arising from it. Childbearing can be explored with respect to jurisprudence, law, economics, and sociology. The problem of childbearing has not often been morally addressed in Iran; but in the West it has been examined by philosophers through applying different moral approaches such as consequentialism, deontology, and virtue theory. Deontology has advanced remarkable arguments for childbearing to be moral based on the principle of discharging duties, including the argument from the intrinsic value of childbearing. In view of the fact that a variety of accounts have been provided for this argument, we shall assess and criticize it in our article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childbearing
  • deontology
  • intrinsic value
  • instrumental value