اصول راهنما در حل چالش‌های اخلاقی جنگ از منظر عقل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف ، رشته اخلاق، از دانشگاه باقر العلوم ع قم

2 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم.

چکیده

یکی از بحران‌های مهم بشر در طول تاریخ، جنگ و پیامدهای ناگوار آن در جوامع مختلف بوده است. اخلاق جنگ، به عنوان یکی از مباحث مهم اخلاق کاربردی، ضمن واکاوی ابعاد و  و ملاحظات اخلاقی جنگ و نیز اخلاقیات رفتاری حین جنگ، به بیان قواعد و هنجارهای لازم جهت کنترل اقدامات خشونت‌آمیز بین نیروهای متخاصم و ارائهٔ راهکار برای حل چالش‌ها و تعارضاتی می‌پردازد که بین اصول نظامی و اخلاقی رخ می‌دهند. نگارنده  ـ بر خلاف واقع‌گرایان که جنگ را بکلی بی‌ارتباط با اخلاق می‌دانند ـ بر این باور است  که رعایت موازین اخلاقی در این حوزه ضروری است و این امر می‌تواند به کاهش خشونت و تبعات منفی جنگ کمک کند. از این‌رو، در این مقاله تلاش شده تا برخی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اصول راهنما در حلِّ چالش‌های اخلاقی جنگ  که با اتکا  به عقل و نقل  قابل اصطیاد و استخراج‌‌اند، برشمرده و بررسی شوند. از جملهٔ این اصول می‌توان به اصالت اخلاق، اصل کرامت، اصل عدالت، اصل تفکیک، اصل تناسب، و اصل صلح‌ورزی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guiding principles in solving the moral challenges of war from the perspective of reason and narration

نویسندگان [English]

  • mahdi motahari 1
  • hosain tavasoli 2
1 baqeroloolom
2 Assistant Professor of Baqer al-Uloom University (AS) of Qom.
چکیده [English]

Abstract of the present article :
One of the most important human crises throughout the history of war is its adverse consequences in various societies. Ethics of war as one of the important topics of applied ethics, while analyzing the issue of ethics of war and behavioral ethics during war, to express the necessary rules and norms to control violent actions between hostile forces and provide solutions to resolve challenges between military principles and Morality happens, it pays.
Contrary to realists who see war as completely unrelated to morality, the author believes that it is necessary to observe moral standards in this area, and this can help reduce the violence and negative consequences of war.
Therefore, this article tries to enumerate some of the most widely used guiding principles in solving the moral challenges of war, which can be learned by relying on reason and narration. These principles include the originality of morality, dignity, honor, justice, segregation, proportionality, limitation and peace.
Keywords: War, War Ethics, Challenge, Guiding Principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • ethics
  • war ethics
  • challenges
  • guiding principles