جامعه‌شناسی اخلاق؛ ارائۀ مُدلی نظری برای تبیین جامعه‌شناختیِ زیست اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

«جامعه‌شناسی اخلاق» به عنوان یک میان‌رشته‌ به دنبال تحلیل زیست اخلاقی با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی است. در دهه‌های اخیر و از سوی جامعه‌شناسان، تلاش‌های زیادی برای احیا و نهادینه‌کردن دوباره این حوزه شده است. پژوهش حاضر با هدف ارتقای نظری این بحث و  با تکیه بر پژوهش‌های تجربی،‌می‌کوشد به مُدلی دست یابد که می‌توان از آن در تحلیل جامعه‌شناختی زیستِ اخلاقی بهره گرفت. روش در این پژوهش توصیفی۔تحلیلی و داده‌های پژوهش مبتنی بر منابعی‌اند که با رویکرد تجربی به دست آمده‌اند. بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این مُدل، افزون بر برجسته‌کردن وجوه متمایز این رشته از رشته‌هایی نظیر روان‌شناسی و علوم ‌شناختی - به جای تمرکز بر تعاریف پیشینی از اخلاق - به تغییرات اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر زیست اخلاقی توجه کرده است و در این راستا، سنخ‌شناسی‌های اخلاقی را جهت نشان‌ دادن توسعهٔ امر اخلاقی در جامعه به‌کار گرفته و با تکیه بر آنها چارچوب‌های مربوط به سنجش تفاوت‌های اخلاقی را بهبود بخشیده است. افزون بر این، پس از تحلیل تنوعات موجود در مفاهیم اخلاقی، چگونگی تأثیر اخلاق بر استراتژی‌های کُنش را در قالب انگیزه‌های اخلاقی و طرح‌واره‌های‌شناختی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociology of Morality; A Theoretical Model for Explaining the Sociology of Moral Life

نویسنده [English]

  • majid jafarian
Assistant Professor of the Institute of Islamic Sciences and Culture
چکیده [English]

The sociology of morality as an interdisciplinary study seeks to analyze moral life in terms of social and cultural contexts. Sociologists have recently made attempts to institutionalize this filed again. This study aims to promote this debate theoretically, and based on experimental research, seeks to construct a model that can be used in analyzing the sociology of moral life. The method of this research is descriptive and analytic, and its data is based on experimental findings. The study of many pieces of research shows that this model highlights the distinctive aspects of this field, and addresses the social and cultural changes which have an impact on moral life instead of focusing on a priori definitions of morality. This study uses the moral typologies to demonstrate the development of morality in the society, and thereby to improve the evaluation criteria for recognizing moral differences. It also analyzes a variety of moral concepts in terms of their social origin, and finally, considers how ethics can influence the strategies of actions, with respect to moral motives and cognitive schemes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The sociology of morality
  • moral life
  • moral typology
  • moral action
  • moral motives