استدلال‌هایی اخلاقی له و علیه رُبات‌های قاتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

رُبات‌های قاتل یا سامانه‌های تسلیحاتی خودآیین (AWS) از نمونه‌های بارز کاربست هوش مصنوعی هستند، به نحوی که قابلیت‌ها و نگرانی‌ها دربارۀ گسترش کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف را به‌خوبی نشان می‌دهند. طبیعتاً این موضوع واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. این سامانه‌ها از هوش مصنوعی در عملکرد اصلی خود استفاده می‌کنند، یعنی در انتخاب هدف و اقدام دربارهٔ او. طی سال‌های اخیر این بحث از حیث نظری در عرصه اخلاق، حقوق و سیاست اهمیت داشته است، با این نگاه که اگر چنین سلاح‌هایی در کار باشند باید چه موضعی دربارهٔ آنها (در سطح توسعه، ساخت و استفاده) اتخاذ کرد؟ گرچه این مسئله فارغ از امکان یا عدم امکان چنین سلاح‌هایی مهم است، پیشرفت‌های تکنولوژیک نیز به چنین ایدئالی نزدیک شده است و اهمیت مسئله را دوچندان کرده‌اند. در این نوشته به استدلال‌هایی اخلاقی له و علیه این سامانه‌ها می‌پردازم. به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از این استدلال‌ها برای اتخاذ موضع در این باره کافی باشند. بنا‌براین، یا باید استدلال‌های دیگری را در این باره جست‌وجو کرد، یا این وضع را دال بر نتیجه‌ای کلی‌تر دربارهٔ چارچوب این بحث دانست که نظریهٔ جنگ عادلانه است. در ضمن این بررسی، بعضی از ابعاد اخلاقاً مهم این عرصه مرور خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Arguments For and Against Killer Robots

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen eslami
Department of Philosophy, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Killer robots or autonomous weapon systems (AWS) are representative of the
application of AI in new areas, where worries about its wide application can be
fully expressed. This being said, it is expected that such systems have elicited many
reactions. These systems use AI in their main (or critical) functions, i.e. to decide
about the target, and what to be done about it. In recent years there have been many
debates from ethical, legal, and political standpoints about such systems; these
debates revolve around what position one should adopt on their development,
production, and use. Though such questions are important theoretically, the actual
technological developments are getting closer to the ideals discussed, making the
issue even more important. Here I assess some ethical arguments for and against
AWS. It seems that none of the arguments, for or against, is compelling enough to
take a position. Therefore, either we should look for further arguments, or look into
the more general implications of the current state of arguments about the just war
theory, the main framework in which the issue is discussed. Along with this
examination, some main ethical aspects of the issue are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics of war
  • ethics of AI
  • consequentialist argument
  • human dignity
  • killer robots