اجرای عدالت در اخلاق فضای مجازی با تکیه بر آموزه‌‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه قم

چکیده

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای عصر تکنولوژی، فضای مجازی است که بسیاری از حوزه‌های زندگی انسان عصر حاضر را دربرگرفته است و آن چنان با زندگی او عجین گشته است که تصور زندگی بدون آن را به سختی ممکن ساخته است. ارزش‌‌های اخلاقی که در فضای واقعی جریان دارد، در این جهان نوپا نیز جریان دارد. یکی از مهم‌‌ترین و با ارزش‌‌ترین اصول اخلاقی که نقش بسزایی در اخلاقی شدن فضای مجازی دارد، اصل اخلاقی «عدالت» است. عدالت در فضای مجازی، معنا و مفهومی فراگیر دارد که بسیاری از شئون زندگی فردی و اجتماعی شهروندان دنیای مجازی را دربرگرفته است. هدف این پژوهش، پاسخ به سؤالاتی ناظر به مسئولیت‌های اخلاقی افراد مرتبط با فضای مجازی بر اساس اصل اخلاقی عدالت است. از یافته‌‌های این پژوهش هنجارها، بایدها و نبایدها و نیز کُدهای اخلاقی افراد مرتبط با فضای مجازی بر اساس اصل اخلاقی عدالت است. روش تحقیق از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌‌ای و رصد میدانی فضای مجازی و از نظر ارائۀ اطلاعات، تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of justice in the ethics of cyberspace based on Islamic teachings

چکیده [English]

One of the greatest achievements of the age of technology is the virtual space, which covers many areas of human life today and has become so intertwined with his life that it is difficult to imagine life without it. The moral values ​​that flow in the real world also flow in this new world.One of the most important and valuable moral principles that play a significant role in the moralization of cyberspace is the moral principle of "justice". Justice in the virtual space has a comprehensive meaning and concept, which includes many aspects of personal and social life of the citizens of the virtual world.
The purpose of this research is to answer the questions related to the moral responsibilities of people related to cyber space based on the moral principle of justice. One of the findings of this research is the norms, dos and don'ts, as well as the ethical codes of people related to cyberspace based on the moral principle of justice.
In terms of information gathering, the research method is library and field observation of virtual space, and in terms of information presentation, it is analytical and in terms of purpose, it is practical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • ethics
  • cyberspace
  • cyberspace ethics
  • cyber law