رویکرد روان‌شناسی فرهنگی به درک اخلاق و ظرفیت‌های آن در تولید دانش اخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مطالعات بینارشته‌‌ای میان اخلاق و علوم دیگر از جمله روان‌شناسی، زمینه‌‌های مناسبی برای تولید دانش اخلاقی فراهم آورده و البته، در این راستا، توجه به ظرفیت‌های نو و کارآمد دانشهای گوناگون از جمله روان‌شناسی ضروری است. تبیین تحوّل فهم اخلاقی از منظر روان‌شناسی فرهنگی که اندکی بیش از یک دهه از عمر آن می‌‌گذرد، حاوی نکات و ظرفیت‌های قابل توجه و ساختارشکنانه در تولید دانش اخلاق است. پرسش اصلی مقاله این است که رویکرد روان‌شناسان فرهنگی به فهم افراد از اخلاق چیست و این رویکرد چه ظرفیت‌هایی را برای تبیین اخلاق و تحوّل آن به همراه خواهد داشت. ابعاد مطالعات تحوّل اخلاقی از منظر روان‌شناسی فرهنگی آن چنان که باید و شاید تبیین نشده‌اند و از همین‌رو - در این مقاله - با روش توصیفی۔تحلیلی، مهم‌‌ترین ظرفیت‌های نوآورانه این نظریه تبیین و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق، بر پنج ظرفیت بسیار مهم و کلان در رشد اخلاقی - از منظر روان‌شناسی فرهنگی - تأکید دارد که عبارتند از خوانش نمادین از فرهنگ، نقد دوگانه‌‌های پایدار، نقد روش‌‌شناسی غالب، پیوند دین و معنویّت در اخلاق، و نسبیّت‌‌گرایی عملی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural psychology's approach to understanding ethics and its capacities in ethical knowledge creation

نویسنده [English]

  • mahdi fasihi ramandi
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [English]

The intersection of ethics with other disciplines, including psychology, offers valuable opportunities for the development and expansion of ethical knowledge. Recognizing the unique and influential contributions of various fields, particularly psychology, is crucial. Cultural psychology, a discipline that has emerged in the past decade, provides significant insights and capabilities in advancing ethical knowledge. This article aims to explore how cultural psychologists approach the understanding of ethics and the transformative potential it holds. Despite the importance of studying ethical transformation through cultural psychology, the dimensions of this exploration remain insufficiently explained. Hence, this article employs a descriptive-analytical approach to illuminate and analyze the most innovative aspects of this theory. The findings emphasize five key capacities that greatly contribute to ethical growth from the perspective of cultural psychology: symbolic interpretation of culture, critique of established dualities, examination of dominant methodologies, integration of religion and spirituality into ethics, and practical relativism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Psychology
  • Ethical Growth
  • Ethical Understanding