نسبت‌سنجی اخلاق کاربردی و فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

2 استاد تمام گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

3 استادیار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

چکیده

«اخلاق کاربردی» شاخه‌ای از اخلاق‌پژوهی فلسفی در مغرب زمین است که به مواجههٔ مستقیم با معضلات عملی اخلاق می‌پردازد، ‌از این‌رو، ‌می‌توان آن را به‌ مثابه دانشی برای وظیفه‌شناسی عقلانی معرفی کرد. به رغم ترجمه و رواج روزافزون مباحث این دانش در ایران، ‌اما نسبت این دانش با علم فقه، ‌به روشنی تبیین نشده است. دیدگاه‌های محتمل در این زمینه را می‌توان در سه گونهٔ کلی دسته‌بندی کرد: ۱. تقدم اخلاق کاربردی بر فقه؛ ۲. اخلاق کاربردی در عرضِ فقه؛ ۳. تقدم فقه بر اخلاق کاربردی. در این مقاله تلاش شده تا ضمن نقد و بررسی این دیدگاه‌ها، ‌دیدگاه درست در باب نسبت اخلاق کاربردی با فقه بیان و تبیین شود. در این راستا، ‌پس از اشاره به ماهیت اخلاق کاربردی، ‌به مقایسه و نسبت‌سنجی مسائل و احکام اخلاق کاربردی با مسائل و احکام فقهی پرداخته شده است. دیدگاه سوم، ‌در زمینهٔ تعیین تکلیف دینداران، ‌بیشتر موجّه‌ به نظر می‌رسد؛ با این همه، ‌قبول این دیدگاه به معنای بی‌فایده بودن مباحث اخلاق کاربردی برای دین‌داران نیست و اخلاق کاربردی، ‌همچنان می‌تواند کارکردهای قابل توجهی برای عموم دین‌داران و به‌ویژه فقها و حتی متکلمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Applied Ethics and Islamic jurisprudence (Fiqh)

نویسندگان [English]

  • Amin Karbasizade 1
  • Mohsen Javadi 2
  • SAYYED Ahmad Fazeli 3
1 Phd Candidate Ethics Department, University of Qom
2 Full Professor Ethics Department University of Qom
3 Assistant professor, Ethics Department, University of Qom
چکیده [English]

“Applied ethics” is a branch of ethics that deals with ethical issues and dilemmas. Therefore, it can be considered as a knowledge for rational duty. Despite the increasing translation and prevalence of applied ethics in Iran, the connection and relationship of this discipline with the science of jurisprudence have not been clearly explained. Approaches and perspectives in this regard can be categorized into three general types: 1. Primacy of applied ethics over jurisprudence (Fiqh); 2. Applied ethics alongside and parallel to jurisprudence; 3. Primacy of jurisprudence (Fiqh) over applied ethics. This article attempts to critically examine these perspectives and present the correct view regarding the relationship between applied ethics and jurisprudence (Fiqh). In this regard, after discussing the nature of applied ethics, a comparison and assessment of the issues and rulings of applied ethics with the issues and rulings of jurisprudence have been addressed. The third perspective, in terms of determining the religious obligations of the devout, seems more justified. However, accepting this perspective does not mean that applied ethics are useless for the devout, and applied ethics can still have significant functions for the general religious individuals, especially jurists and even theologians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic jurisprudence) Fiqh(
  • applied ethics
  • Fiqh and applied ethics
  • Islamic applied ethics