رابطه جنسیت و مسئولیت اخلاقی بر مبنای دیدگاه آیة اللّه جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور استان فارس

2 هیات علمی گروه معارف دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه جنسیت و مسئولیت‌پذیری اخلاقی از منظر آیة اللّه جوادی آملی و تطبیق آن با برخی دیدگاه‌‌ها در حوزه‌‌ روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و از منظر فمینیسم، پرداخته و در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا مسئولیت‌پذیری در بُعد فردی، خانوادگی و اجتماعی جنسیت‌پذیر است؟ و به لحاظ اخلاقی، آیا مردان مسئولیت‌پذیرتر هستند یا زنان؟ بر مبنای دیدگاه آیة اللّه جوادی آملی و با توجه به یافته‌های این پژوهش، مسئولیت‌پذیری اخلاقی، جنسیت‌ناپذیر است و هر یک از زنان و مردان به یک میزان به لحاظ اخلاق مسئولیت‌پذیرند و البته، در بُعد خانوادگی، زنان از مسئولیت‌پذیری اخلاقی بیشتری نسبت به مردان برخوردارند. به رغم آنکه نگاه و نظر برخی روان‌شناسان و همچنین فمینیست‌ها - در خصوص مسئولیت‌پذیرتر بودن اخلاقی زنان در خانواده - با نگاه آیة اللّه جوادی آملی همسو و همراستاست، در زمینهٔ میزان مسئولیت‌پذیری زنان و مردان به لحاظ اجتماعی، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and Ethical Responsibility Based on the Perspective of Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

  • massomeh hafezi 2
2 Faculty of Education Department of Farhangian University
چکیده [English]

This arthicle examines the relationship between gender and ethical responsibility from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli, and compares it with some viewpoints in the fields of psychology, sociology, and feminism. It seeks to answer the question of whether responsibility is gender-dependent in individual, familial, and social dimensions. Ethically speaking, are men more responsible than women? Based on Ayatollah Javadi Amoli's perspective and the findings of this study, ethical responsibility is not gender-dependent, and both men and women are equally responsible in ethical terms. However, in the familial dimension, women tend to exhibit higher levels of ethical responsibility compared to men. Although some psychologists and feminists align with Ayatollah Javadi Amoli's perspective regarding the greater ethical responsibility of women in the family, there are differing opinions regarding the social dimension of responsibility between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • ethical responsibility
  • gender-dependence
  • ethics philosophy
  • Ayatollah Javadi Amoli