نویسنده = محسن جوادی
نسبت‌سنجی اخلاق کاربردی و فقه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/ethics.2024.51140.1641

امین کرباسی زاده؛ محسن جوادی؛ سید احمد فاضلی


تحلیل و نقد استدلال بر اساس جهت مطابقت به سود نظریه هیومی انگیزش

دوره 3، شماره 6، خرداد 1399، صفحه 27-50

محمد حیدرپور؛ محسن جوادی؛ زهرا خزاعی


دوستی‌‌، دغدغۀ دیگری؛ با تکیه بر آراء جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت

دوره 2، شماره 5، اسفند 1398، صفحه 6-22

نغمه پروان؛ محسن جوادی؛ انشاء الله رحمتی