تحلیلی از قاعدۀ اخلاقی کتمان اسرار معنوی و مستثنیات آن در آئینۀ مستندات قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه سطح چهار تفسیر تطبیقی حوزه علمیه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

به‌رغم اهمیت کتمان اسرار معنوی در نظام اخلاقی قرآن و به ‌ویژه اخلاق بندگی، کمتر پژوهشی به این مسئله اختصاص یافته است. این مقاله با روش توصیفی ۔ تحلیلی وبا هدف رصد دیدگاه‌ قرآن ناظر به احکام اخلاقی کتمان اسرار معنوی وافشای آن نگاشته شده است. از دستاوردهای این مقاله، آن است که مدعی حُسن کتمان اسرار معنوی به‌ مثابه یک قاعده شده وبرای اثبات آن - افزون بر ادله خاص - به بر خی عمومات مربوطه در آیات و روایات نیز‌ اشاره کرده و سپس به ذکر مهمترین مستثنیات این قاعده نظیرمأموریت الهی مکاشفه‌‌گر برای ابلاغ پیام آن «کشف مغیبه» به دیگران و … در آئینۀ مستندات قرآنی پرداخته است. همچنین ضمن برشمردن مصلحت‌های کتمان اسرار معنوی و غیبی نظیر رعایت درجات عالیه اخلاص و مصونیت از پیامدهای حسد و مخالفت و انکار دیگران و حفظ جان و عِرض در صدد مبرهن کردن آن با نمونه‌‌‌‌‌‌های قرآنی برآمده است و گذرا به برخی چالش‌‌‌‌‌‌های مهم و از جمله تعارضات ظاهری در این مسئله اشاره کرده و با تقریری نو مهم‌ترین اضلاع این موضوع و مسئله را به شیوه تحلیلی وبا رویکردی قرآنی و اخلاقی تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Ethical Principle of Concealing Spiritual Secrets and Its Exceptions in the Noble Quran

نویسندگان [English]

  • Nasim Sadat Mortazavi 1
  • Mahdieh Sadat Mostaqimi 2
1 Fourth-level research fellow in Comparative Interpretation (Tafsir) at the Qom Seminary, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Despite the significance of the principle of concealment of spiritual secrets in the ethical framework of the Quran, and particularly in the ethics of servitude, this issue has received limited scholarly attention. This article, employing a descriptive-analytical methodology, aims to elucidate the Quranic perspective on the ethical ruling of concealing or disclosing spiritual secrets. The central contention of this paper is that the concealment of spiritual secrets is an accepted, permissible, and obligatory principle. To substantiate this claim, in addition to specific evidence, the article also references certain general principles derived from Quranic verses and Islamic traditions. Furthermore, drawing on Quranic verses, the paper highlights the most significant exceptions to this principle. Additionally, the study catalogues the benefits and expediencies of concealing spiritual secrets, such as safeguarding against envy and malevolence of others and preserving life. It also briefly alludes to some critical challenges and apparent contradictions in this regard, and provides a novel, analytical explication of the key aspects of this issue, adopting a Quranic and ethical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Ethics
  • Quranic Ethics
  • Concealment of Spiritual Secrets
  • Ethical Principle