آموزه‌های اسلامی دربارۀ حقوق حیوانات در مواجهه با دیدگاه پیتر سینگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 استاد/ دانشگاه باقرالعلوم

10.22034/ethics.2024.51114.1633

چکیده

احیای توجه ویژه‌ به حقوق حیوانات و مبارزه با هر گونه تعدی در حق حیوان، در کنار طرح دغدغه‌های اخلاقی خود به دیگران، از نقاط قوّت پیتر سینگر، از مدافعان حقِّ حیات حیوانات است. او با طرح مسئله برابری و لزوم توجه برابر به حیوان و انسان، از لزوم تغییر رفتار با حیوانات سخن گفته و با انکار برتری انسان بر حیوان، تمام بهره‌گیری‌ها از حیوان را استفادۀ ابزاری و توجه ویژه انسان به افراد نوع خود را ناپسند و غیر اخلاقی می‌شمارد. در این نوشتار، با نگاهی کلی به نوع اندیشه سینگر دربارۀ حیوانات، منظر اسلام در این باره تبیین شده و تأکید می‌گردد که با توجه به جایگاه ویژه انسان در عالم هستی و تفاوت‌های وجودی او با حیوانات، استفاده هدفمند و مسئولانه او از حیوان به لحاظ اخلاقی مجاز است و آنچه محکوم است ترجیح بدون دلیل یک نوع بر نوع دیگر است و برتری انسان بر حیوان نه‌تنها تجویز نگاه برتری‌جویانه او به حیوان نیست، بلکه مایۀ مسئولیت‌پذیری و رعایت بیشتر حقوق حیوان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Islamic Perspective on Animal Rights: A Critique of Peter Singer's Approach

نویسندگان [English]

  • naser jafaripoor 1
  • aleboyeh alireza 2
1 master
2 professor/ Baqerul Uloom University
چکیده [English]

Reviving special attention to animal rights and combating any violation of animal rights, alongside raising ethical concerns, are among the strengths of Peter Singer - one of the contemporary advocates of animal welfare. By raising the issue of equality and the need for equal consideration of animals and humans, he has spoken of the need to change the way animals are treated, and by denying human superiority over animals, he has considered all uses of animals as instrumental and human attention to members of their own species as undesirable and unethical. In this paper, with a comprehensive look at Singer's perspective and the structure of his thought on animals, the Islamic viewpoint on this issue is elucidated, emphasizing that given the special status of humans in the universe and the existential differences between humans and animals, the purposeful and responsible use of animals by humans is ethically permissible, and what is condemned is the unjustified preference of one species over another. The superiority of humans over animals not only does not mean the legitimacy of a superiority-seeking attitude of humans towards animals, but also leads to greater human responsibility and more careful observance of animal rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ethics
  • human-animal equality
  • animal rights
  • animal interests
  • Peter Singer